TABĂRA DE DANS URBAN Arta și sportul sunt un liant unic de de exprimare

Descriere

Proiectul pilot Tabăra de Dans Urban s-a desfășurat în perioada 8 august – 15 noiembrie 2017 și a pus în valoare conceptul de Dans urban adaptat. Proiectul, parte din acțiunea București Oraș Participativ finanțată de ARCUB, a fost deschis tuturor competențelor artistice și fizice și a fost destinat exprimării creative și incluziunii dansatorilor cu abilități speciale (limitate) grație programelor inspirate de stiluri de dans urban precum dans modern, street dance, dans sportiv și tango. În parteneriat cu UNEFS și cu spriijinul multor voluntari, a creat o oportunitate specială și sustenabilă pe termen lung de integrare a diferite niveluri de experiență și abilități ale dansatorilor selectați, într–o atmosferă puternic educativă, într-un mediu deschis, creativ și empatic între membrii echipei. Dansul adaptat și producerea de artă adaptată este un demers foarte nou în România, relevant pentru politicile locale, care vizează formarea și promovarea unui stil de viață activ al tinerei generații.

Insight

Dansul urban poate face legătura lăuntrică între aspiraţie, dorinţă de manifestare a tinerelor generaţii, potenţial, tradiţie, locuri şi fapte ale universului urban, cunoaştere, cultură, tehnologie, întrecere şi promovare.

Rezultate

Aproape 100 apariții în presa centrală, consolidarea unei comunități foarte deschise eforturilor dansatorilor cu abilități speciale de a se autodepăși. Promovarea cu succes a conceptului de educație adaptată cerințelor sociale actuale și a creării comunității de dans adaptat la nivelul Bucureștiului. Invitarea spectacolului final al Taberei de Dans Urban în spectacolul de Crăciun al Teatrului Excelsior din București.

Lecție

Arta și sportul sunt un liant unic de de exprimare de sine și de consolidare a spiritului de comunitate între tineri extrem de diferiți Pentru orice tânăr, normal sau cu abilități limitate, dansul poate fi o mare eliberare emoțională și o formă fantastică de exprimare și comunicare. Este un limbaj non-verbal care privilegiază legătura emoțională și empatia cu ceilalți. Campania de comunicare a pus accent pe spiritul de cunoaştere, colaborare, respect, încredere, ajutor, performanţă, creaţie, inventivitate, atitudine pozitivă care a luat naștere în sânul echipei coordonate de instructorii UNEFS pe parcursul celor 3 luni de proiect.